About Company

Nguyễn Lâm Tuấn là người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn Á Châu, một tổ chức Kinh tế – Giáo dục đào tạo – Dịch vụ – Thương mại và Đầu tư. Với bề dày lịch sử hơn 15 năm hình thành và phát triển.

Hiện nay Tập đoàn Á Châu có tổng cộng 7 đơn vị thành viên với các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Bao gồm:

 1. Trường Đào tạo Doanh nhân Á Châu
 2. Học viện Giám đốc Á Châu
 3. Công ty Thương mại Dịch vụ & Đầu tư Á Châu
 4. Công ty Cổ phần Truyền thông Viễn Đông
 5. Công ty Cổ phần Đào tạo & Phát triển Nhân lực Á Châu
 6. Công ty Truyền thông Quảng cáo Khải An
 7. Công ty Bất động sản Hoàng Phúc
[/text_box] [/ux_banner] [/col_grid]

Contact Us

Tiến sĩ Nguyễn Lâm Tuấn

Tầng 10, Tòa nhà PaxSky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

 

(08) 9999 5330

 

[email protected]

  Our service

  Dịch vụ tư vấn

   

  1. Tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp
  2. Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp
  3. Tư vấn Xây dựng & Quản lý Sàn xuất Tinh gọn cho hệ thống nhà máy, xưởng sản xuất, kho vận.
  4. Tư vấn Xây dựng Hệ thống Mạng lưới Phân phối – Thị trường – Thương hiệu.
  5. Tư vấn Chiến lược Cạnh tranh – Phát triển thị trường và Thích ứng Chuyển đổi.
  6. Đào tạo & Phát triển Hệ thống Nhân lực (Bao gồm đào tạo & đánh giá sau đào tạo)
  7. Huấn luyện Kỹ năng Mềm và các Nghiệp vụ Hành chính – Kinh doanh – Nhân sự – Sản xuất.
  8. Huấn luyện cá nhân và Dẫn dắt định hướng cá nhân.
  [/col] [/row] [/section]

  DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

  1. Tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp
  2. Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp
  3. Tư vấn Xây dựng & Quản lý Sàn xuất Tinh gọn cho hệ thống nhà máy, xưởng sản xuất, kho vận.
  4. Tư vấn Xây dựng Hệ thống Mạng lưới Phân phối – Thị trường – Thương hiệu.
  5. Tư vấn Chiến lược Cạnh tranh – Phát triển thị trường và Thích ứng Chuyển đổi.
  6. Đào tạo & Phát triển Hệ thống Nhân lực (Bao gồm đào tạo & đánh giá sau đào tạo)
  7. Huấn luyện Kỹ năng Mềm và các Nghiệp vụ Hành chính – Kinh doanh – Nhân sự – Sản xuất.
  8. Huấn luyện cá nhân và Dẫn dắt định hướng cá nhân.
  Contact us

  Feedback